Realisatie doelen 2016

Charlois

Wijk

Gerealiseerd

Gedeeltelijk gerealiseerd

Niet gerealiseerd

Opvolging

Algemeen

Beheersing Nederlandse taal, verdunning en vergroening Tarwewijk, vergroten zelfredzaamheid en participatie, binding, kwaliteit woningen en woonomgeving, aanpak woninginbraken en ondermijning

Onderwijsprestaties (leren loont), Armoedebestrijding en talentontwikkeling, duurzaamheid, overlast jeugd en jongerengroepen

-