Realisatie doelen 2016

Delfshaven

Wijk

Gerealiseerd

Gedeeltelijk gerealiseerd

Niet gerealiseerd

Opvolging

Algemeen

Zelfbeheer openbare ruimte en accommodaties, innovaties zorg en welzijn, kansrijke bewoners helpen bij bevorderen sociale cohesie, talentontwikkeling, preventieve jeugdaanpak, stageplekken, tegenprestatie, aanpak Taal, gezondheid en vrouwen empowerment, aanpak hoofdroutes

Faciliteren van buurthuiskamers, aanpakken leegstand vastgoed, overlast gevende jeugdgroepen, ondermijnende criminaliteit Mathenesserweg, kindvriendelijke buitenruimte, schuldpreventie

afdoening motie exploitatielasten buurthuiskamers

De wijze van afdoening van de motie over de huisvestingskosten van buurthuiskamers is nog niet afgerond.

Spangen / OM / Witte dorp

Sociale verbindingen, jeugd, ontwikkeling Vreelust, mentale en fysieke gezondheid

Veiligheidsbeleving

-

Bospolder / Tussendijken

Verbeteren veiligheid, investeren jeugd, bewonersbetrokkenheid dakpark, aanpak Schiedamseweg, aanpak leegstand/tijdelijk gebruik

-

Middelland / Nieuwe Westen

Mooi, Mooi Middelland, aanpak overlast gevende panden, initiatieven zorg en welzijn, zelfbeheer en stadspark Essenburgsingel, aanpak leegstand/tijdelijk gebruik, aanpak Middellandstraat en Nieuwe Binnenweg, eenoudergezinnen

Overlast Maatschappelijke opvang, aanpak preventie schulden

-

Historisch Delfshaven, Coolhaveneiland en Schiemond

Vermindering overlast doelgroepenvoorzieningen, verbetering sociale cohesie en veiligheidsbeleving, arbeidsparticipatie en toeleiding Coolhaven, Stimuleren bewonersbetrokkenheid en -initiatieven

-