Realisatie doelen 2016

Feijenoord

Wijk

Gerealiseerd

Gedeeltelijk gerealiseerd

Niet gerealiseerd

Opvolging

Afrikaanderwijk

Veiliger, parkeren, winkelgebied aantrekkelijker, plezierig wonen, actieve bewoners

Vuil op straat, Ontwikkeling klooster tot sociaal hart in de wijk

-

Vreewijk

Tegengaan verloedering, veiliger, zelfredzaamheid ouderen, tegenprestatie, vrijwilligers, 100 jaar Vreewijk, stimuleren ontmoetingsplekken

Voortijdig schoolverlaten (VSV)

-

Feijenoord

Drugspreventie jeugd, buurtvaders, kansenkaart bedrijven, lagere VSV

Ontwikkeling huis van de wijk, Integrale aanpak Oranjeboomstraat

-

Hillesluis

Buurtinitiatieven, ontwikkelkansen jeugd, woningdifferentiatie, verbetering winkel boulevard Zuid, ontmoeting, participatie en communicatie

-

Noordereiland

Parkeeroverlast, buitenruimte, burenoverlast, identiteit, wijkaccommodatie, herinrichting burg Hofmanplein, jongerenoverlast

-

Kop van Zuid / Entrepot

Veiligheid, bewonersparticipatie, peperclip-aanpak, verkeersveiligheid Vuurplaat/Rozestraat, jongerenoverlast

Schoon en heel, Hefpark en Hockeyveld, winkelgebied en buitenruimte Entrepotgebied, aanpak VSV

-

Katendrecht / Wilhelminapier

Graffiti, ontmoetingsplekken, drugs- en woonoverlast, veiligheid, parkeerdruk, entree Katendracht, vergroenen Wilhelminapier, burgerkracht

Voortijdig schoolverlaten (VSV)

-

Bloemhof

Schone buitenruimte, groeninitiatieven, drugsoverlast jeugd, diversiteit woningbestand, armoedeaanpak, toeleiding VSV, actieve bewoners, bewegen, samenwerking vrijwilligersorganisaties

Aanbod en kwaliteit taalcursussen

-