Realisatie doelen 2016

Hilligersberg-Schiebroek

Wijk

Gerealiseerd

Gedeeltelijk gerealiseerd

Niet gerealiseerd

Opvolging

Hillegersberg

Betrekken bewoners buitenruimte, Ouderen, bestrijden eenzaamheid, verminderen parkeer- en verkeersoverlast, Inzet grondwater- en funderingsproblematiek, verbeteren voorzieningen

Parkeeroverlast Plaswijkpark

Verbeteren luchtkwaliteit

In het kader van de aanleg A13/A16 wordt een actielijst opgesteld met een groep bewoners. In 2016 zijn er geen extra meetpunten geplaatst. De DCMR zal in 2017 een grootschalig onderzoek starten naar fijnstof-luchtkwaliteit.

Schiebroek

Minder kwetsbaar (jeugd- en volwassenen), behouden en verbeteren voorzieningen

Betere woningvoorraad en buitenruimte, verminderen verkeersoverlast

-