Realisatie doelen 2016

Hoek van Holland

Wijk

Gerealiseerd

Gedeeltelijk gerealiseerd

Niet gerealiseerd

Opvolging

Algemeen

H6-weg, Vier seizoenenbadplaats, zorg en voorzieningen, samenwerking Westland

MFC de Hoekstee, Hoekse lijn, woningvoorraad

Hoogwaardig aanbod verblijfsvoorzieningen: bouwen in de duinen

Het college van B&W zal binnenkort een standpunt innemen over de toekomstige ontwikkelingen in het duingebied tussen de Nieuwe Waterweg en de Badweg in Hoek van Holland en de raad daarvan op de hoogte brengen (17bb990).