Realisatie doelen 2016

Kralingen-Crooswijk

Wijk

Gerealiseerd

Gedeeltelijk gerealiseerd

Niet gerealiseerd

Opvolging

Kralingen

Sociaal economische positie bewoners, versterken kwaliteiten gebied, bewoners aan zet, veiligheid

Huiskamers/huizen van de wijk, aanpak jeugdoverlast, aanpak diefstal

Planontwikkeling Oostplein

De komende twee jaar zal extra ingezet worden op kleine ingrepen in de buitenruimte, gericht op het verbeteren van de veiligheidssituatie en de verblijfskwaliteit. In eerste instantie wordt gestreefd naar het verbeteren van de oversteekmogelijkheden voor voetgangers en fietsers op het Oostplein.

Crooswijk

Meer mensen aan het werk, inzet jongerenloket, gezondheid, jeugd, doelen gebiedsplan

beheersing Nederlandse taal,

-