Realisatie doelen 2016

Noord

Wijk

Gerealiseerd

Gedeeltelijk gerealiseerd

Niet gerealiseerd

Opvolging

Algemeen

Veiligheid, luchtkwaliteit, armoede en jeugd

Hofpleinlijn, preventieve huisbezoeken 75+

-