Realisatie doelen 2016

Overschie

Wijk

Gerealiseerd

Gedeeltelijk gerealiseerd

Niet gerealiseerd

Opvolging

Algemeen

Iedereen doet mee, gezondere woonomgeving, veilige schone woonomgeving, versterken identiteit en imago

A-13 onderdoorgangen, inbraakpreventie, verbeteren winkelgebieden

Meer groen in de wijken, aanleg natuurvriendelijke oevers

Het doel is om bij de uitvoering van aankomende onderhoudsprojecten waar stenige plekken aanwezig zijn, op deze plekken meer groen toe te voegen en de meerkosten daarvan vanuit het budget vergroeningsopgave te dekken.