Realisatie doelen 2016

Prins Alexander

Wijk

Gerealiseerd

Gedeeltelijk gerealiseerd

Niet gerealiseerd

Opvolging

Veiligheid, zelfredzaamheid ouderen, talentontwikkeling, versterken sociale verbindingen, winkelcentra, kwetsbare gezinnen

Buitenruimte moet voldoen aan Rotterdamse normen, Uitvoering visie Alexanderknoop, inpassing A13-A6

-

Ommoord en Lage land

Meer jeugd doet mee, veiligheid en vitaliteit winkelcentra, gemeenschappelijke tuinen

-

Nesselande

Aanleg jachthaven

-

Oosterflank / Zevenkamp

Kwetsbare gezinnen, veiligheid

Aanpakken sleetsheid Oosterflank en Zevenkamp

Plan Oost

Prinsenland / Kralingseveer

Zwembad en ontmoetingscentrum Alexanderhof

-