Realisatie doelen 2016

Rozenburg

Wijk

Gerealiseerd

Gedeeltelijk gerealiseerd

Niet gerealiseerd

Opvolging

Algemeen

Aanpak gevolgen krimp en vergrijzing, verbeteren bereikbaarheid, Blankenburgverbinding, kleine kernen aanpak, BIR projecten, groene karakter Rozenburg, aanpak sociale problematiek, verbeteren zelfredzaamheid, verbeteren subjectieve veiligheid

Aanpak verouderde woningvoorraad, recreatie landtong, woningverbetering Raadhuisplein, verbeteren imago

-