Realisatie doelen 2016

IJsselmonde

Wijk

Gerealiseerd

Gedeeltelijk gerealiseerd

Niet gerealiseerd

Opvolging

Algemeen

Leefbaarheid en veiligheid, basis op orde, woningvoorraad, zelfredzaamheid (jong en oud), talentontwikkeling

Afronden Hart van IJsselmonde

-