Verkeer en Vervoer

Het verschil tussen de bijgestelde begroting en de realisatie is € 1,2 mln voordelig. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door lagere baten uit detacheringen bij de Verkeersonderneming (€ 460), hogere parkeerbaten (€ 300) en voordelige afrekeningen van infrastructurele projecten (ca € 1,2 mln). Daarnaast zijn er lagere lasten door een gunstige energieafrekening bij de verkeersregelinstallaties (€ 120) en een vertraagde subsidieverstrekking aan Veerpont Zuid (€ 125).