Economische Zaken

Binnen het programma zijn meer activiteiten ondernomen dan begroot, waaronder inzet op CleanTech, Food, Maritiem en Life Science & Health alsmede ten behoeve van de Roadmap Next Economy, Blending010, Foodtrucks en de World Expo 2025 waardoor de lasten hoger zijn uitgevallen dan begroot. Daarnaast zijn er meer subsidies verstrekt.