Onderwijs

Het voordeel op het product Onderwijshuisvesting wordt vooral verklaard doordat begrote investeringen in schoolgebouwen nog niet zijn uitgevoerd en daardoor niet zijn opgenomen in de te betalen lasten. Daarnaast is een vrijval verwerkt met betrekking tot het huisvestingsprogramma van voorgaande jaren. De declaraties vanuit het scholenveld zijn lager dan wat beschikbaar is gesteld.
Het onderwijsbeleid kent de Rijksregeling Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). De regeling is in 2016 met een jaar verlengd wat de mogelijkheid geeft om de rijksbaten in te zetten tot en met 2017.
Het tekort op het product Onderwijsbeleid wordt binnen het programma gedekt door het positieve resultaat op het product Onderwijshuisvesting.