Cultuur, sport en recreatie

Het verschil tussen bijgestelde begroting en realisatie is € 8,8 mln voordelig, € 3,2 mln op het product Cultuur en € 5,6 mln op het product Sport en Recreatie. De grootste onderschrijdingen zijn:

  • Minder subsidieaanvragen Sport, lagere subsidieverleningen, lagere vaststellingen voorgaande jaren en verscherpte interne controle regelgeving over kalenderjaren;
  • Lagere programmalasten onder andere door lagere energiekosten 2015;
  • Meer baten onder andere door volledige vrijval voorziening frictiekosten Cultuurplan 2013 - 2016.