Maatschappelijke Ondersteuning

Op het programma Maatschappelijke Ondersteuning is het resultaat € 9 mln positief. De onderschrijding is te verklaren door Nieuw Rotterdams Welzijn, waaronder Right to Challenge. Daarnaast zijn er minder statushouders ingestroomd en waren de kosten voor Kwijtschelding Afvalstoffenheffing lager.