Beheer van de stad

Het verschil tussen de bijgestelde begroting en de realisatie is € 8,2 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:

  • Voor niet te activeren communicatie- en bereikbaarheidskosten voor onderhoud aan de Maastunnel is vanaf 2016 tot en met 2020 jaarlijks een bedrag van € 8 mln begroot. Het uitgavenpatroon van de werkzaamheden loopt niet synchroon met de jaarlijkse begroting.
  • Vanwege een toename in huishoudens is er sprake van hogere opbrengsten Afvalstoffenheffing (ASH). Verder is er sprake van lagere afvalverwerkingslasten.
  • In 2016 heeft er een eenmalige afkoop van de beheer- en onderhoudskosten voor de Oranjebonnenpolder en Luchtsingel plaatsgevonden.