Algemene middelen

Op het programma Algemene Middelen is in 2016 een rekeningresultaat van € 1,892 mld gerealiseerd en een voordeel van € 14,7 mln t.o.v. de bijgestelde begroting.
Dit voordeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een voordeel op de producten Beheer Algemene Middelen ad € 5,9 mln, Deelnemingen € 3,1 mln en Verzekeringen € 4,3 mln.
Het voordeel op het beleidsproduct Beheer Algemene Middelen wordt grotendeels veroorzaakt door de effecten van de decembercirculaire Gemeentefonds. Het voordeel op het beleidsproduct Deelnemingen wordt hoofdzakelijk door extra dividenden veroorzaakt en het voordeel op het beleidsproduct Verzekeringen door een vrijval van het eigen risico. Daarnaast kennen de beleidsproducten Belastingen, Financiering, Lening- en garantieverstrekking en Van Werk Naar Werk elk een positief resultaat van in totaal € 1,3 mln.