Verkeer en Vervoer

Tabel baten en lasten per programma

Resultaat

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Programma: Verkeer en Vervoer

Baten

127.087

174.709

178.604

3.895

Lasten

137.120

163.968

166.715

2.746

Saldo

-10.033

10.740

11.889

-1.149

Stedelijke bereikbaarheid

Baten

6.843

7.117

5.335

-1.782

Lasten

21.667

24.169

23.006

-1.162

Saldo

-14.824

-17.051

-17.671

620

Parkeren

Baten

83.933

114.453

114.780

327

Lasten

68.782

72.654

72.753

99

Saldo

15.151

41.799

42.027

-228

Duurzame mobiliteit

Baten

36.311

53.139

58.489

5.350

Lasten

46.671

67.145

70.955

3.810

Saldo

-10.360

-14.007

-12.467

-1.540