Economische Zaken

Tabel baten en lasten per programma

Resultaat

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Programma: Economische Zaken

Baten

9.735

8.752

9.813

1.061

Lasten

32.415

29.255

31.344

2.089

Saldo

-22.680

-20.503

-21.531

1.028

Economie

Baten

6.716

6.546

7.576

1.030

Lasten

29.315

26.165

28.359

2.193

Saldo

-22.599

-19.619

-20.783

1.163

Markten

Baten

3.019

2.206

2.237

31

Lasten

3.100

3.090

2.985

-104

Saldo

-81

-884

-749

-135