Onderwijs

Tabel baten en lasten per programma

Resultaat

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Programma: Onderwijs

Baten

67.544

62.010

58.039

-3.971

Lasten

194.509

195.186

188.481

-6.705

Saldo

-126.964

-133.176

-130.442

-2.734

Onderwijshuisvesting

Baten

3.509

990

-106

-1.096

Lasten

69.480

71.146

64.219

-6.927

Saldo

-65.972

-70.156

-64.326

-5.830

Onderwijsbeleid

Baten

64.036

61.020

58.145

-2.874

Lasten

125.028

124.040

124.262

222

Saldo

-60.993

-63.020

-66.117

3.096