Cultuur, sport en recreatie

Tabel baten en lasten per programma

Resultaat

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Programma: Cultuur, sport en recreatie

Baten

16.030

19.631

19.545

-86

Lasten

213.310

224.693

215.789

-8.904

Saldo

-197.280

-205.063

-196.244

-8.818

Cultuur

Baten

3.696

1.509

2.991

1.482

Lasten

121.780

126.748

124.996

-1.751

Saldo

-118.085

-125.238

-122.005

-3.233

Sport en Recreatie

Baten

12.334

18.122

16.554

-1.568

Lasten

91.529

97.946

90.793

-7.153

Saldo

-79.196

-79.824

-74.239

-5.585