Volksgezondheid en zorg

Tabel baten en lasten per programma

Resultaat

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Programma: Volksgezondheid en zorg

Baten

46.794

41.650

42.047

397

Lasten

586.502

592.910

601.329

8.419

Saldo

-539.708

-551.260

-559.283

8.022

Openbare gezondheidszorg

Baten

12.150

11.871

11.890

19

Lasten

25.506

26.988

26.016

-972

Saldo

-13.356

-15.116

-14.126

-990

Zorg jeugd

Baten

7.065

3.204

3.660

456

Lasten

224.819

234.465

230.960

-3.505

Saldo

-217.754

-231.262

-227.300

-3.961

Zorg volwassenen

Baten

27.579

26.575

26.496

-78

Lasten

336.177

331.457

344.353

12.896

Saldo

-308.598

-304.883

-317.857

12.974