Werk en inkomen

Tabel baten en lasten per programma

Resultaat

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Programma: Werk en inkomen

Baten

595.707

579.576

582.426

2.850

Lasten

797.067

813.997

813.902

-95

Saldo

-201.360

-234.421

-231.476

-2.945

Werk

Baten

48.539

22.712

25.578

2.867

Lasten

164.394

160.482

155.936

-4.545

Saldo

-115.855

-137.770

-130.358

-7.412

Inkomen

Baten

547.167

556.864

556.848

-16

Lasten

632.672

653.515

657.966

4.450

Saldo

-85.505

-96.651

-101.118

4.467