Maatschappelijke Ondersteuning

Tabel baten en lasten per programma

Resultaat

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Programma: Maatschappelijke Ondersteuning

Baten

19.831

30.962

28.344

-2.618

Lasten

187.030

206.198

194.523

-11.675

Saldo

-167.200

-175.236

-166.179

-9.057

Maatschappelijke Begeleiding en Advies

Baten

8.260

13.762

13.580

-181

Lasten

97.178

105.437

99.826

-5.611

Saldo

-88.918

-91.676

-86.246

-5.430

Maatschappelijke Participatie en Activering

Baten

10.735

15.725

13.734

-1.991

Lasten

31.831

35.615

32.491

-3.124

Saldo

-21.096

-19.890

-18.757

-1.133

Armoedebestrijding

Baten

836

1.475

1.030

-445

Lasten

58.021

65.145

62.205

-2.940

Saldo

-57.186

-63.670

-61.176

-2.494