Beheer van de stad

Tabel baten en lasten per programma

Resultaat

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Programma: Beheer van de stad

Baten

282.802

259.169

258.275

-893

Lasten

446.128

439.682

430.564

-9.119

Saldo

-163.326

-180.514

-172.288

-8.225

Afvalinzameling

Baten

146.799

149.716

147.649

-2.066

Lasten

112.213

120.621

116.837

-3.784

Saldo

34.585

29.095

30.812

-1.717

Reiniging

Baten

5.684

4.929

5.195

266

Lasten

70.750

67.719

68.167

449

Saldo

-65.066

-62.790

-62.972

182

Riolen en gemalen

Baten

77.175

65.812

67.320

1.508

Lasten

65.035

60.516

62.023

1.508

Saldo

12.140

5.296

5.296

0

Wegen en Openbare Verlichting

Baten

32.743

22.589

18.875

-3.714

Lasten

129.297

127.292

116.220

-11.072

Saldo

-96.554

-104.703

-97.345

-7.358

Water en Groen

Baten

20.401

16.123

19.236

3.113

Lasten

68.832

63.534

67.316

3.781

Saldo

-48.432

-47.412

-48.079

668