Stedelijke inrichting

Tabel baten en lasten per programma

Resultaat

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Programma: Stedelijke inrichting

Baten

49.677

45.004

51.745

6.740

Lasten

95.763

105.199

99.110

-6.089

Saldo

-46.086

-60.195

-47.365

-12.830

Vergunningen en toezicht

Baten

29.410

22.957

34.283

11.326

Lasten

33.340

31.442

30.767

-675

Saldo

-3.930

-8.485

3.516

-12.002

Ruimte en wonen

Baten

4.029

5.617

2.162

-3.455

Lasten

21.269

25.520

19.677

-5.843

Saldo

-17.240

-19.903

-17.515

-2.388

Milieu

Baten

13.947

14.335

12.499

-1.836

Lasten

32.756

41.862

41.474

-388

Saldo

-18.809

-27.527

-28.975

1.448

Duurzaam

Baten

2.291

2.095

2.801

706

Lasten

8.399

6.375

7.192

817

Saldo

-6.108

-4.280

-4.392

112