Ruimtelijke ontwikkeling

Tabel baten en lasten per programma

Resultaat

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Programma: Ruimtelijke ontwikkeling

Baten

266.430

293.614

281.935

-11.679

Lasten

196.971

325.242

287.696

-37.547

Saldo

69.459

-31.628

-5.761

-25.867

Gebiedsontwikkeling

Baten

46.434

42.436

27.792

-14.644

Lasten

56.300

69.904

57.280

-12.625

Saldo

-9.866

-27.468

-29.487

2.019

Grondzaken

Baten

65.430

86.477

89.275

2.798

Lasten

3.462

97.262

77.633

-19.629

Saldo

61.968

-10.785

11.642

-22.427

Erfpacht

Baten

48.698

60.953

60.859

-94

Lasten

21.385

38.233

39.280

1.047

Saldo

27.313

22.720

21.579

1.141

Commercieel vastgoed

Baten

50.769

47.912

46.006

-1.906

Lasten

45.963

44.442

42.150

-2.292

Saldo

4.806

3.470

3.856

-386

Maatschappelijk vastgoed

Baten

45.181

44.529

47.346

2.817

Lasten

58.677

63.707

61.186

-2.521

Saldo

-13.496

-19.178

-13.840

-5.339

Projectmanagement en engineering

Baten

9.919

11.308

10.657

-651

Lasten

11.184

11.694

10.168

-1.526

Saldo

-1.265

-386

489

-875

Door een aanpassing in de hiërarchie in 2016 sluiten de realisatiecijfers 2015 voor het programma Ruimtelijke ontwikkeling en de producten Commercieel vastgoed en Maatschappelijk vastgoed niet aan met de gepresenteerde realisatiecijfers 2015 in de jaarrekening 2015.