Algemene middelen

Tabel baten en lasten per programma

Resultaat

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Programma: Algemene middelen

Baten

2.067.976

2.071.287

2.083.422

12.135

Lasten

266.867

194.099

191.570

-2.528

Saldo

1.801.109

1.877.188

1.891.852

-14.664

Belastingen

Baten

283.153

276.005

276.675

671

Lasten

35.345

36.451

37.002

551

Saldo

247.808

239.554

239.673

-120

Beheer algemene middelen

Baten

1.572.495

1.648.704

1.654.838

6.134

Lasten

167.877

98.757

98.949

193

Saldo

1.404.618

1.549.948

1.555.889

-5.941

Deelnemingen

Baten

162.042

115.337

118.161

2.824

Lasten

18.426

21.556

21.234

-322

Saldo

143.616

93.781

96.927

-3.146

Financiering

Baten

-19.688

-23.532

-23.241

291

Lasten

-29.193

-23.532

-23.691

-159

Saldo

9.506

0

450

-450

Lening- en garantieverstrekking

Baten

32.651

29.059

30.322

1.263

Lasten

32.333

29.059

30.063

1.005

Saldo

317

0

259

-259

Verzekeringen

Baten

4.102

3.489

4.380

891

Lasten

5.648

6.058

2.661

-3.397

Saldo

-1.546

-2.569

1.719

-4.288

Van Werk naar Werk

Baten

33.223

22.225

22.287

62

Lasten

36.432

25.750

25.352

-398

Saldo

-3.209

-3.525

-3.065

-460