Serviceorganisatie

Tabel baten en lasten per programma

Resultaat

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Programma: Serviceorganisatie

Baten

7.967

7.458

8.383

925

Lasten

16.812

21.395

14.967

-6.429

Saldo

-8.845

-13.937

-6.584

-7.353

Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO)

Baten

3.951

4.705

4.985

280

Lasten

10.539

11.096

6.404

-4.692

Saldo

-6.588

-6.391

-1.419

-4.972

Concernhuisvesting

Baten

4.016

2.754

3.398

644

Lasten

6.273

10.299

8.563

-1.737

Saldo

-2.257

-7.546

-5.165

-2.381

Door een aanpassing in de hiërarchie in 2016 sluiten de realisatiecijfers 2015 voor het programma Serviceorganisatie en de producten Rotterdamse Serviceorganisatie en Concernhuisvesting niet aan met de gepresenteerde realisatiecijfers 2015 in de jaarrekening 2015.