Aanbestedingen MKB Rotterdam

Een van de Rotterdamse ambities is het versterken van de regionale en stedelijke economie. De gemeente heeft oog voor de lokale economie zonder dat dit leidt tot enige vorm van discriminatie van ondernemers.
Bij een enkelvoudig- of een meervoudig onderhandse offerteaanvraag houdt de gemeente, waar het binnen de kaders van geldende wet- en regelgeving mogelijk is, rekening met de lokale economie en lokale ondernemers door twee Rotterdamse partijen uit te nodigen, tenzij de belangen van de gemeente Rotterdam daarmee niet gediend zijn. Daarnaast streeft Rotterdam een MKB-vriendelijke inrichting van haar aanbestedingen na.

Deze aanpak heeft tot de volgende resultaten geleid:

  • Het aandeel in geld van het inkoopvolume dat naar Rotterdamse MKB ondernemers binnen de Stadsregio gaat, betreft 34%;
  • Het aandeel in geld van het inkoopvolume dat naar MKB ondernemingen gaat betreft 70%;
  • Het aandeel in geld van het inkoopvolume dat naar ondernemingen gaat binnen de Stadsregio betreft 49%.

Dit is exclusief de inzet van lokale onderaannemers bij grote opdrachten die aan niet-Rotterdamse bedrijven zijn gegund.

Onderstaande grafiek geeft de verhoudingen weer zoals hierboven uitgeschreven op basis van uitgaven in hele euro's*.

*Voor Rotterdam is de postcodereeks 3000-3089 gebruikt. Voor de regio Rotterdam zijn de volgende postcodes gebruikt: 3000-3089, 2650-2652,2660-2662,2665,2690,2900-2909,2920-2926,2980,2981,2983-2994,3100-3102,3111-3119,3121-3125,3130-3137,3141-3146,3151,3161,3162,3165,3171,3180,3181,3190-3197,3199-3208,3220-3225,3231,3232,3237.